Posts

De klop op de deur

Very sad and angry to hear:
Last tuesday a family was deported. Which means: three innocent children were deported with their parents by 10 police men who kicked open the front door of their house. The two older children went to school and started to feel peace and to feel at home. Now this violent happening in their life brought them back behind the walls of the familiy detention center Kamp Zeist.

We hope that the municipality Nijmegen tries to free the family.

Nijmegen Gastvrij! Solidariteit zonder Grenzen

De schrijnende werkelijkheid van “gastvrij” Nijmegen
De klop op de deur

Om half zeven ‘s ochtends komt de gevreesde klop op de deur. Het gezin, twee ouders met een tienermeisje, haar zusje van 9 en hun broertje van 2,5 jaar, houdt zich stil. Maar de deur wordt opengebroken. Met 10 man sterk worden deze vriendelijke, zachtaardige mensen uit hun huis gehaald en naar de gezinsdetentie gebracht. Dit gebeurde gisteren, in “gastvrij Nijmegen”.

De fracties van de Partij van de Arbeid, de SP, GroenLinks, D66, het CDA, Liberaal Nijmegen, Gewoon Nijmegen en de Stadspartij DNF hebben in maart j.l. verklaard dat Nijmegen een sociale en gastvrije stad wil zijn voor vluchtelingen. In de praktijk blijkt dat echter anders uit te pakken. Het is nota bene de Nijmeegse wijkagent die dit gezin uit huis komt halen.

Een gezin uit Armenië. Hoog opgeleid, wellevend, met aardige en intelligente kinderen die het goed doen…

View original post 323 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s